Списък на арбитрите и вещите лица

СПИСЪК НА АРБИТРИТЕ КЪМ АРБИТРАЖЕН СЪД ЗА ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ – ГРАД БУРГАС

 

Председателски съвет на Арбитражен съд за търговски спорове

 

1. Веселина Димитрова Василева –   Член  на  Председателски съвет на Арбитражен съд за търговски спорове

Професия/длъжност – Адвокат

Местожителство – Бургас

 

2. Делян Илиянов Николов –   Член  на  Председателски съвет на Арбитражен съд за търговски спорове

Професия/длъжност – Частен съдебен изпълнител

Местожителство – Бургас

Арбитърът не разглежда дела, в които страните по делото имат седалище или адрес в Бургаска област.

 

3. Боряна Божидарова Божкова –   Член  на  Председателски съвет на Арбитражен съд за търговски спорове

Професия/длъжност – Адвокат

Местожителство – София

 

4. Атанас Георгиев Зайков

Професия/длъжност – Управител на „Бургос Трейдинг” ЕООД

Местожителство – Бургас

 

5. Ивелин Дорианов Наков

Професия/длъжност – Адвокат

Местожителство – Бургас

 

6. Георги Петров Дочев

Професия/длъжност – Експерт-счетоводител – одитор

Местожителство – Бургас

 

7. Димитър Иванов Шаренков

Професия/длъжност – Архитект

Местожителство – Бургас

 

8. Милен Димитров Милчев

Професия/длъжност – Главен счетоводител

Местожителство – Бургас

 

9. Тодор Николов Люцканов

Професия/длъжност – Председател на съвета на директорите на „Нафта Трейдинг” АД

Местожителство – Бургас

 

10. Георги Апостолов Вълков

Професия/длъжност – Адвокат

Местожителство – София

 

11. Мирослава Георгиева Шопова

Професия/длъжност – Адвокат

Местожителство – Бургас

 

12. Румен Аспарухов Димитров

Професия/длъжност – Адвокат

Местожителство – София

 

13. Цвета Стоянова Атанасова

Професия/длъжност – Нотариус

Местожителство – Бургас

 

14. Стоил Владимиров Моллов

Професия/длъжност – Адвокат, Синдик

Местожителство – София

 

15. Николай Георгиев Георгиев

Професия/длъжност – Управител на „Геотон“ООД

Местожителство – Бургас

 

16. Никола Костадинов Попов

Професия/длъжност – Частен съдебен изпълнител

Местожителство – София

 

17. Стамат Димитров Димитров

Професия/длъжност – Счетоводител

Местожителство – Бургас

 

18. Филип Димитров Ляпов

Професия/длъжност – Одитор

Местожителство – София

Арбитърът временно не участва в разглеждане на дела.

 

19. Йордан Георгиев Дамянов

Професия/длъжност – Адвокат

Местожителство – София

 

20. Желязко Димитров Вълчев

Професия/длъжност – Икономист

Местожителство – Бургас

 

21. Иван Атанасов Чавдаров

Професия/длъжност – Адвокат

Местожителство – Бургас

 

22. Иван Минчев Цанев

Професия/длъжност – Адвокат

Местожителство – Бургас

 

23. Мартин Живков Богдев

Професия/длъжност – Адвокат

Местожителство – Бургас

 

 

ВЕЩИ ЛИЦА КЪМ АРБИТРАЖЕН СЪД ЗА ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ – ГРАД БУРГАС

 

1. Стамат Димитров Димитров

Професия/длъжност – Счетоводител

Местожителство – Бургас

 

2. Милен Димитров Милчев

Професия/длъжност – Главен счетоводител

Местожителство – Бургас

 

3. Даниел Йорданов Хаджиатанасов

Професия/длъжност – Вещо лице към Бургаски окръжен съд

Местожителство – Бургас

 

4. Георги Петров Сивев

Професия/длъжност – Счетоводител

Местожителство – Бургас

 

5. Коста Иванов Иванов

Професия/длъжност – Строителен инженер

Местожителство – Бургас

 

6. Димитър Иванов Шаренков

Професия/длъжност – Архитект

Местожителство – Бургас

 

7. Деян Георгиев Цонев

Професия/длъжност – Съдебен експерт

Местожителство – София

 

8. Николай Стефчов Ризов

Професия/длъжност – Графолог-криминалист

Местожителство – Варна