Предимства на Арбитражен съд за търговски спорове

Предимства на Арбитражен съд за търговси спорове

  1. Бързина за решаване на споровете. Производството пред Арбитражния съд е само една инстанция. Делата приключват окончателно в рамките на 4-8  месеца.
  2. По – евтино производство. Разходите за делото са само за една инстанция, а не за три както е в държавното съдебно производство.
  3. Решенията на Арбитражния съд за търговски спорове са окончателни , подлежат на принудително изпълнение и не се обжалват пред втора инстанция.
  4. Страните по спора сами посочват арбитрите, които ще решават техния спор.
  5. Арбитрите са специалисти с доказани качества и реноме.

 

Предимства на АСТС

 

Сравнителна таблица на предимствата на арбитражното производство спрямо държавното съдебно производство – финансови параметри при дело за 50 000 лева.

 

Арбитражен съд за търговски спорове Съдебна система
Такса 1795 лева Такса 2000 лева
Такси за следващи инстанции –  няма Такса за въззивна инстанция 1000 лева
  Такса за касационна инстанция 500 лева
   
Общо разходи 1795 лева Общо разходи 3500 лева

 

Сравнителна таблица на предимствата на арбитражното производство  спрямо държавното съдебно производство -срок за разглеждане на делото.

 

Арбитражен съд за търговски спорове Съдебна система
Срок за разглежданe и решаване – 4-8 месеца  Срок за разглежданe и решаване I-ва инстанция 12 месеца
  Срок за разглежданe и решаване II-ва инстанция 12 месеца
 
Срок за разглежданe и решаване III-ва инстанция      12 месеца
Общо време за решаване на спор –  4-8 месеца Общо време за решаване на спор –  36 месеца