Полезни неща / Downloads

Тук можете да си свалите някои полезни за вас неща свързни с Арбитражен съд за търговски спорове.

 

За да използвате нашите услуги е необходимо да добавите арбитражната клауза във вашите договори или споразумения:

 

Арбитражна клауза – .pdf формат (24Kb)

Арбитражна клауза – .txt формат (1Kb)

 

С помощта на калкулатора на арбитражна такса може лесно да изчислите таксата за съответния иск:

 

Калкулатор на арбитражна такса – .exe (1.7Mb)

Калкулатор на арбитражна такса – .swf (29Kb)

 

Свалете всичко заедно AbritaryCourt.zip (954Kb)