Арбитражна Клауза

„ Всички спорове отнасящи се до настоящият договор(споразумение) ще бъдат решавани от Арбитражен съд за търговски спорове със седалище – град Бургас съобразно неговия правилник.“