Система за Документи

Как работи АСТС

 

Съобщение

Считано от 27.11.2017г. до 29.12.2017г., деловодството на арбитражния съд ще работи с ограничено работно време.

За извършване на справки и подаване на документи следва да се запише час на office@arbitar.eu

Секретариат на АСТС

Арбитражният съд е създаден през 2006 година в град Бургас с цел по-бързо, по –икономично и конфиденциално решаване на търговските спорове.

За да ползвате услугите на Арбитражен съд за тръговски спорове град Бургас, следва
във вашите договори или споразумения да добавите следният текст:

„ Всички спорове отнасящи се до настоящият договор(споразумение) ще бъдат
решавани от Арбитражен съд за търговски спорове при Сдружение „Арбитражен
съд за търговски спорове” – www.arbitar.eu, съобразно неговия правилник.“

или

„ Всички спорове отнасящи се до настоящият договор(споразумение) ще бъдат

решавани от Арбитражен съд за търговски спорове със седалище – град Бургас

съобразно неговия правилник.“